Updates_VraagProgramma_Groepen - Het VogelTentoonstellingsProgramma

Ga naar de inhoud
UPDATE VRAAGPROGRAMMA EN GROEPEN
Vraagprogramma / Groepen 2020-2024 (mei 2023)
Binnen het vraagprogramma 2020-2024 zijn enkele wijzigingen toegepast.
Zoals u in het “Voorlichtingsbulletin NBvV” van februari jl. heeft kunnen lezen is de klasse 17.016.005 “Kala Buulbuul” uit het vraagprogramma 2020-2024 gehaald. Dit omdat deze vogel door de overheid is bestempeld als Invasie Soort en hierdoor niet meer gekweekt, vervoert, verhandeld en geshowd mag worden. Deze klasse moet dus uit de database “Vraagprogramma” gehaald worden. Het kan ook geen kwaad om deze in de database te laten staan maar mag absoluut niet meer gebruikt worden.

Zebravinken Charkoal aanvullen in het Vraagprogramma
Binnen de groep “5 Zebravinken” zijn enkele nieuwe klasse ingevoerd in het vraagprogramma 2020-2024. Het gaat om 24 klasse van de Zebravink Charkoal soorten, klasse 05.029.001 t/m 05.029.024, natuurlijk in diverse kleurslagen.
Op de volgende pagina ziet u de nieuwe klasse benoemd, met alle daar bijhorende gegevens welke nodig zijn in het TT-Programma.

Om deze klasse bij u in de database “Vraagprogramma” te zetten zijn er diverse mogelijkheden.
1e. U zet deze klasse pas in het vraagprogramma van het TT-Programma op het moment dat deze door een inzender geschreven wordt.
2e. U zet alle de hier bovenstaande klasse handmatig in het vraagprogramma van het TT-Programma.
3e. U leest het vernieuwde vraagprogramma in het TT-Programma.
Hoe optie 1 en 2 werken verwijs ik u naar de Handleiding van het TT-Programma. Voor optie 3 staat hier onder hoe u dit kunt doen (Hoe pas ik de database aan).

Zebravinken Charkoal aanvullen in de Groepen

Om deze groep bij u in de database “Groepen” te zetten zijn er diverse mogelijkheden.
1e. U zet deze groep pas in de Groepen in het TT-Programma op het moment dat deze door een inzender geschreven wordt.
2e. U zet alleen de hier bovenstaande Groep handmatig in het vraagprogramma van het TT-Programma.
3e. U leest het vernieuwde Groepen in het TT-Programma.
Hoe optie 1 en 2 werken verwijs ik u naar de Handleiding van het TT-Programma. Voor optie 3 staat hier onder hoe u dit kunt doen (Hoe pas ik de database aan).

Hoe pas ik de database aan
Als u het TT-Programma heeft opgestart gaat u binnen het hoofdmenu naar het menu “Diverse Instellingen TT-Programma”. Als het menu zichtbaar is ziet u het hiernaast staande scherm.
U kiest vervolgens de knop waar u de database van wilt wijzigen. Vervolgens vraagt het TT-Programma om een bevestiging of u inderdaad deze database wilt updaten. Als u dan op de knop “Ja” heeft geklikt dan wordt er om een wachtwoord gevraagd. Het wachtwoord is “DATABASE WISSEN”. Als u dit heeft ingetikt en op de “ENTER-Knop” heeft gedrukt verschijnt er een scherm waar u in moet aangeven waar het Excel-bestand staat. Dit bestand staat dus in de map “Database TT-Gegevens” welke u via Wetransfer heeft ontvangen.
De bestandsnaam is “***_Gegevens_TT-Programma_2023” (*** = de verenigingscode).
U klikt vervolgens, met uw muis, op dit bestand en vervolgens klikt u op de knop “Openen”.
Nu zal de nieuwe database worden ingelezen en als het TT-Programma klaar is met het inlezen wordt dit aangegeven. Dit herhaalt u, indien gewenst, voor alle aan te passen gegevens en dit gaat eventueel om; 1 (Gast) Leden, 2 Verenigingen, 3 Vraagprogramma en 4 Groepen.
Het updaten van de database kan eventueel lang duren, dit is afhankelijk van de snelheid van uw computer.

LET OP!
U kunt de gegevens alleen maar updaten als er nog geen Inzenders/Inschrijfformulier zijn ingevoerd. Is dit wel het geval verwijderd deze dan eerst door in het scherm “Diverse Instellingen” de Inzenders Tentoonstelling te verwijderen. Dit kunt u doen door in het Kader “Lijsten (database) leegmaken” op de knop “Inzenders Tentoonstelling verwijderen” te klikken en de Inzenders Tentoonstelling te verwijderen, volg hiervoor de instructies op het scherm. Als u de Inzenders Tentoonstellingen heeft verwijderd zijn de Knoppen in het kader “Lijsten (database updaten” en het kader “Vraagprogramma (database) updaten” weer geactiveerd om deze te kunnen updaten.
Terug naar de inhoud